Quantcast

Osho Osho On Topics Het Resort

Het Resort

Mijn resort is een totaal ander verschijnsel. Het is noch een ‘ashrama’, modern of oud, noch een christelijk of mohammedaans klooster. Om te beginnen is mijn Resort niet ascetisch.

Als basis probeert het alle psychologische ziekten in jullie te vernietigen – inclusief sado-masochistische ziekten. Het leert jullie om gezond te zijn en je daarover niet schuldig te voelen. Het leert jullie om menselijk te zijn, want mijn ervaring is dat mensen die geprobeerd hebben goddelijk te zijn, niet goddelijk zijn geworden, maar lager zijn gevallen dan mensen. Ze probeerden boven de mensheid uit te komen – ja, ze zijn aan de mensheid voorbij gegaan, maar eronder terecht gekomen.

In de kloosters zijn mensen bijna dieren, want hoe meer je jezelf martelt, hoe meer je je intelligentie verliest; intelligentie heeft komfort nodig. Intelligentie is een heel delikate bloem. Probeer niet om rozen te kweken in de woestijn. Intelligentie is een heel delikate bloem. Het groeit in luxe. Het heeft rijke grond nodig, vruchtbaar, kreatief, vol met sappen; Alleen dan kan het bloeien. En wat ben je zonder intelligentie?

Ik streef ernaar om eerst je intelligentie te helpen een vlam te worden, en dan die vlam te helpen alles te verbranden wat niet je authentieke zelf is. Je wordt een vuur en verbrandt alle rotzooi waarmee anderen je hebben overladen.

Dus in de eerste plaats intelligentie, in de tweede plaats meditatie. Meditatie komt vanuit intelligentie – om alle rommel uit je wezen te verbranden. Daarna ben je puur, alleen, precies zoals het bestaan bedoeld heeft dat je zou zijn.