Boek
- also available as e-Boeken (English) Boeken (English)

Vrij Zijn in het hier-en-nu

 

Availability: In voorraad

€ 0,00
Kopen bij

Vrij Zijn in het hier-en-nu

Vrij zijn is het doel, meditatie het middel, en hoe kan meditatie dan helpen?


Doordat het de kunst is zich te vrij te maken van de mechanische stroom gedachten. In dit werkboek met oefen-cd wordt die weg naar innerlijke vrijheid stap voor stap aangegeven en uitgelegd:
Deel 1 bevat de beschrijving van wat meditatie is, en hoe dat onderdeel worden kan van de doorgaande oplettendheid bij de dingen die we in ons dagelijkse leven doen.
In deel 2 nemen we de schijnbaar nooit ophoudende stroom gedachten onder de loep, en zien wanneer het moment kan komen waarop die stroom even onderbroken kan worden.
In deel 3 wordt ingegaan op vragen die vaak opkomen bij het mediteren.
Deel 4 geeft inzicht in wat actieve Osho meditaties toevoegen aan de bekende traditionele technieken, want ze zijn speciaal ontwikkeld voor de dynamische levensstijl van nu: het innovatieve bestaat daaruit, dat de stress en spanningen van het dagelijks leven die zich in het lichaam ophopen, eerst afgebouwd moeten worden. Door onderdrukte gevoelens en ervaringen eerst uit te drukken zonder anderen daarmee te belasten, wordt een vrije ruimte geschapen waarin we de mogelijkheid hebben meditatie te ervaren − stil, ontspannen in harmonie met onszelf.
De bijgesloten cd bevat een geleide meditatie voor zelfgenezing: Praten met je lichaam.
 
 
Boeken - Details Boeken Titels
 
Osho Publikaties
208
978-90-5980-122-6
    Deel 1
    #1: Wat is meditatie?
    #2: Meditatie is je eigen aard
    #3: Meditatie en het falen van succes
    #4: De gespletenheid tussen lichaam en ziel genezen
    #5: Meditatie is leven, geen levensonderhoud
    #6: Gelukzaligheid is het doel, meditatie het middel
    #7: Iedereen is een geboren mysticus
   
    Deel 2
    #8: De mind is een kletskous
    #9: De mind is een sociaal fenomeen
    #10: De mind denkt – meditatie weet
    #11: De psychologie van de boeddha’s
    #12: Zelf-gewaarzijn, geen zelf-bewustzijn
   
    Deel 3
    #13: Antwoorden op vragen van mediterenden
   
    Deel 4
    #14: Actieve Osho
    #15: Praten met je lichaam – een meditatieve therapies
 
 
 
Fragment uit Vrij Zijn in het hier-en-nu
Drie mannen maken een ochtendwandeling. Ze zien een boeddhistische monnik op een heuvel staan, en omdat ze niets te doen hebben beginnen ze er over te discussiëren wat die man nu aan het doen is. De ene zegt: ‘Voor zover ik het kan zien, is hij in afwachting van iemand, staat hij op iemand te wachten. Misschien is hij zijn vriend vooruitgelopen en wacht hij nu, en is hij in afwachting van hem.’

De tweede man zegt: ‘Als ik hem daar zo zie, dan kan ik het niet met je eens zijn, want als iemand op een vriend staat te wachten die achtergebleven is, zal hij toch af en toe wel eens omkijken om te zien of hij er wel of niet aan komt, of hij nog lang moet wachten. Maar deze man kijkt helemaal niet om, hij staat daar maar. Ik geloof niet dat hij iemand verwacht. Mijn gevoel zegt dat deze boeddhistische monnik koeien heeft.’ In India hebben boeddhisten een koe om de melk die zij geeft voor de ochtendthee, want anders moet je iedere morgen om een kop thee gaan bedelen.

‘Ik denk,’ zegt de tweede, ‘dat zijn koe verdwaald is, die moet ergens aan het grazen zijn, en nu is hij gewoon op zoek naar de koe.’

De derde man zegt: ‘ik kan het daar niet mee eens zijn, want als iemand op zoek is naar een koe, dan moet hij daar niet als een standbeeld gaan staan. Dan moet je wat rondlopen, moet je eens hier gaan kijken en daar gaan kijken. Hij beweegt niet eens zijn gezicht. En over zijn gezicht gesproken – zijn ogen zijn ook nog eens half gesloten.’

Ze liepen wat dichter naar hem toe, zodat ze hem wat duidelijker konden zien. En de derde man zei: ‘Ik geloof niet dat je gelijk hebt, ik denk dat hij aan het mediteren is. Maar hoe komen we erachter wie er gelijk heeft?’
Ze zeiden: ‘Dat is geen probleem. We zijn al vlakbij hem, we kunnen het hem vragen.’
De eerste man vroeg aan de monnik: ‘Verwacht u een vriend die achtergebleven is, wacht u op hem?’
De boeddhistische monnik opende zijn ogen en zei: ‘Verwachten? Ik verwacht nooit niets. Iets verwachten, dat is tegen mijn religie.’
De man zei daarop: ‘Mijn God! Vergeet dat verwachten maar; zeg me alleen of u staat te wachten?’

De monnik zei: ‘Mijn religie leert me dat ik niet eens zeker kan zijn van de volgende seconde. Hoe zou ik kunnen wachten? Wie zou er tijd hebben om te wachten? Ik ben niet aan het wachten.’
De man zegt: ‘We hebben het niet meer over verwachten of wachten – ik ken uw taal niet. Zeg me alleen maar: komt er nog een vriend achter u aan?’
Hij kreeg als antwoord: ‘Alweer hetzelfde. Ik heb geen vrienden en ik heb geen vijanden op de wereld – want die twee gaan samen. Hoe kan men de een van de ander onderscheiden. Ziet u niet dat ik een boeddhistische monnik ben? Ik heb geen enkele vijand en geen enkele vriend. En wilt u nu alstublieft verdwijnen, en me verder niet meer storen.’

De tweede man zag nu zijn kans en zei: ‘Ik heb hem al direct gezegd geen onzin te verkopen. Hij staat niet te wachten, hij is niet in afwachting – hij is een boeddhistische monnik; hij heeft geen vrienden en geen vijanden. Precies wat u zegt. Ik geloof eerder dat uw koe verdwaald is.’
Daarop zei de monnik: ‘U bent nog dommer dan die eerste. Mijn koe? Een boeddhistische monnik bezit niets. En waarom zou ik naar een koe van iemand anders zoeken? Ik bezit geen enkele koe.’
De man leek werkelijk van zijn apropos gebracht, wat nu te doen?

Toen zag de derde man dat zijn moment gekomen was en zei: ‘Dan is wat ik gezegd heb nog de enige mogelijkheid. Ik zie dat u aan het mediteren bent.’
De monnik zei: ‘Onzin! Meditatie is niet iets wat men doet. Men mediteert niet, men is in meditatie. Om u de waarheid te zeggen, opdat je kameraden niet in verwarring raken, ik doe gewoonweg niets. Om zo hier te staan zonder iets te doen, heeft u daar iets tegen in te brengen?’

Ze zeiden: ‘Nee, daar is niets tegen in te brengen, het lijkt ons alleen geen zin hebben – hier te staan, zonder iets te doen.’
‘Maar juist dat,’ zei hij, ‘is meditatie. Zitten en niets doen – niet met je lichaam, niet met je mind.
Zo gauw je begint met iets te doen, ga je of in contemplatie of in concentratie of in actie – maar je verlaat je centrum. Wanneer je helemaal niets doet – niet lichamelijk, niet geestelijk, op geen enkel niveau – wanneer alle activiteit is gestopt en je zuiver en alleen maar bent, dan is dat meditatie. Je kunt meditatie niet doen, je kunt het niet beoefenen; je hoeft het alleen maar te begrijpen.

Wanneer je ook maar eventjes de tijd kunt vinden om er gewoon te zijn, laat dan alle activiteit achterwege. Denken is ook doen, concentratie is ook doen, contemplatie is ook doen. Ook al doe je maar een enkel ogenblik niets, en ben je gewoon in je centrum, volkomen ontspannen – dan is dat meditatie. En als je het eenmaal onder de knie hebt, kun je zolang je wilt in die toestand blijven. Uiteindelijk vierentwintig uur per dag.

Als je je eenmaal bewust bent geworden van de manier waarop je innerlijk onverstoord kunt blijven, kun je langzamerhand iets gaan doen, maar je moet er wel op letten dat je wezen niet in beroering komt. Dat is de tweede stap van meditatie.
Eerst moet je leren er alleen maar te zijn en daarna leer je simpele handelingen uit te voeren: de vloer dweilen, een douche nemen, terwijl je toch in je centrum blijft. Daarna kun je ingewikkelde dingen doen.
Ik spreek bijvoorbeeld tegen jullie, maar dat verstoort mijn meditatie niet. Ik kan doorgaan met spreken, maar diep in mijn centrum is er geen enkele rimpeling; het is er gewoon stil, volkomen stil.

Meditatie is dus niet tegen actie.
Het is niet zo dat je het leven moet ontvluchten.
Meditatie leert je een nieuwe manier van leven:
je wordt het centrum van de cycloon.

Je leven gaat verder, het wordt zelfs intenser – met meer vreugde, meer helderheid, meer visie, meer creativiteit – maar je bent op een afstand, alsof je op een heuvel zit te kijken naar wat er om je heen gebeurt.
Je bent niet degene die doet, je bent degene die kijkt.

Dat is het geheim van meditatie, dat je een toeschouwer wordt. Het doen gaat op zijn eigen niveau verder, dat is geen probleem: hout hakken, water halen uit de put. Je kunt allerlei kleine en grote dingen doen. Behalve dit ene en dat is uit je centrum raken.
Dit gewaarzijn, die oplettendheid, moet volkomen helder en onverstoord blijven.
Meditatie is een heel eenvoudig fenomeen.
>>

Alle titels – On Life Essentials

 
 

Email this page to your friend