Boek
- also available as e-Boeken (English) Boeken (English) Ook bekend als
Originele Titel: Freedom: The Courage to Be Yourself

Osho boeken: Vrijheid

 

Availability: In voorraad

€ 0,00
Kopen bij

Vrijheid

de moed om jezelf te zijn
Vrijheid is een belangrijk en emotioneel thema, en niet alleen van onze tijd: als een rode draad loopt het streven naar vrijheid door de hele menselijke geschiedenis. Vele filosofen en grote denkers hebben daarover gesproken, en hebben soms een aanpak gevonden die het individu in staat stelt persoonlijke vrijheid te beleven.

Wat is hun geheim, wat is hun recept? Kan het individu die vrijheid inderdaad bereiken? Ja, zegt Osho, die is te bereiken, en dan gaat hij verder met: „Door verantwoording te nemen, wordt men vrij. De verantwoording aan een ander over te laten, betekent gevangen te zijn."

De aanpak gaat zo: eerst komt ‘vrijheid van iets’ door zich van beklemmende structuren los te breken; dan komt ‘vrij zijn om…’, een positief gevoel dat ontstaat bij de beslissing iets in eigen hand te nemen, iets creatief te benaderen. En dan komt gewoon ‘vrijheid,’ de hoogste en uiteindelijke vrijheid waarin je gewoon jezelf bent, en ten volle respons geeft op moment-tot-moment.
 
 
Boeken - Details Inhoudsopgave
 
Osho Publikaties
210 x 140 mm
192
978-90-5980-112-7
    #1: De wortels van slavernij begrijpen
    Maatschappij en de vrijheid van het individu – een interview
    Het probleem god
    De idee van lot en bestemming
    Vliegangst
    #2: Wegen naar vrijheid
    Kameel, leeuw, kind
    Van liefde naar liefdevol zijn
    Van reactie naar actie
    Rebellie, geen revolutie
    #3: Hindernissen en springplanken
    Antwoorden op vragen over…
    - grootst mogelijke vrijheid
    - zelf gemaakte gevangenis
    - rebelse spirit
    - vrijheid en droefheid
    - kinderen zichzelf laten ontwikkelen
    - het verschil tussen reactie en rebellie
    - vrij zijn van afhankelijkheid
    - het pad van waarheid
 
 
 
Fragment uit: „Vrijheid"
„Vrijheid van iets is geen ware vrijheid. De vrijheid om alles te doen wat je wilt doen is ook niet de vrijheid waarover ik spreek. Mijn visie van vrijheid is jezelf te zijn.

Het is geen kwestie van vrijheid krijgen van iets. Die vrijheid is geen vrijheid, omdat je ze nog altijd gekregen hebt; er is een reden voor. De zaak waarvan je je afhankelijk voelde, is er in je vrijheid nog steeds. Je bent ermee verbonden. Zonder dat zou je niet vrij geweest zijn.
 

Email this page to your friend